Αναζήτηση

Newsletter


Κέντρα Μελετών Εκτύπωση E-mail

Στα πλαίσια του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών λειτουργεί το Κέντρο Ανάλυσης Διεθνών Συγκρούσεων.

Οι επιστημονικές λειτουργίες του στηρίζονται στην αρχή ότι η ολοκληρωμένη εξέταση ενός προβλήματος βασίζεται στον προσεκτικό προσδιορισμό του και στη σαφή κατανομή των εργασιών έρευνας.

Ετσι, η ερευνητική εργασία και οι δραστηριότητες στο Ίδρυμα διέπονται από συγκεκριμένους κατευθυντήριους άξονες:

  • Η προώθηση της διεπιστημονικής και διακλαδικής έρευνας, που επιτρέπει τη σφαιρική εκτίμηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών προβλημάτων. Αυτός ο διεπιστημονικός προσανατολισμός αντικατοπτρίζεται στην ποικιλία των ενδιαφερόντων και των εκδόσεων του Ιδρύματος.
  • Η έρευνα διεξάγεται σε ειδικούς τομείς των κοινωνικών επιστημών, που υποστηρίζονται από τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των βασικών δεδομένων.

Οι έρευνες εκπονούνται από κατόχους διδακτορικού στις κοινωνικές και συναφείς επιστήμες, ενώ η διεύθυνση και εποπτεία των ερευνητικών προγραμμάτων αναλαμβάνεται από διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια ή με Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Κέντρο Ανάλυσης Διεθνών Συγκρούσεων δημιουργήθηκε και λειτουργεί ως εξειδικευμένη επιστημονική-ερευνητική μονάδα του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών από το 1996 και σκοπό έχει την μελέτη των διεθνών κρίσεων και περιφερειακών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή ελληνικού γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση προβλημάτων διαχείρισης κρίσεων σ’ όλες τις φάσεις της (έγκαιρη αναγνώριση, πρόληψη, παρακολούθηση κλιμάκωσης-αποκλιμάκωσης). Το Κέντρο Ανάλυσης Διεθνών Συγκρούσεων έχει αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες και διαθέτει μια μοναδική για την Ελλάδα υποδομή σε τεχνογνωσία, επιστημονικό-ερευνητικό δυναμικό και τεχνολογικά μέσα. Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου είναι ο Δρ. Στέλιος Αλειφαντής.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έχει δημιουργήσει κατάλληλα εργαλεία προσομοίωσης διαχείρισης διεθνών κρίσεων και διαπραγμάτευσης, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά σεμινάρια σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του οργανισμού προέλευσης των συμμετεχόντων στο σεμινάριο. Μεταξύ σημαντικών επιστημονικών δραστηριοτήτων του, έχει αναπτύξει τρία βασικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικών εφαρμογών:

 

Επιλέξτε Γλώσσα

Ελληνικά  English