Αναζήτηση

Newsletter


Δραστηριότητες Εκτύπωση E-mail

Στα πλαίσια του ερευνητικού και επιμορφωτικού του έργου, το ΙΜΜ δραστηριοποιείται σε ένα σύνολο πεδίων, που περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες, εκδόσεις, συνέδρια και σεμινάρια, αλλά και συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα. Μέσα από αυτό το φάσμα των δραστηριοτήτων, το ΙΜΜ στοχεύει στην συστηματική μελέτη και διάχυση ποιοτικής πληροφόρησης αναφορικά με τα επιστημονικά πεδία με τα οποία ασχολείται. Από τον 1983, το ΙΜΜ έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών εκδηλώσεων, ενώ έχει σημαντική δραστηριότητα και στον τομέα των εκδόσεων. Επιπλέον συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς και δίκτυα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την δική του επιστημονική δράση με ερευνητική και εκπαιδευτική δουλειά υψηλού επιπέδου.

 
< Προηγ.

Επιλέξτε Γλώσσα

Ελληνικά  English